EZVIZ no longer supports Internet Explorer 10 or earlier versions, and the site may not behave as expected. Please upgrade to a newer browser.
เลือกประเทศหรือภูมิภาคเพื่อดูเนื้อหาตามสถานที่ตั้งและความต้องการของคุณ ระบบจะนำคุณไปยังไซต์ภายใน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดทล่าสุด: (28 ตุลาคม 2565)


ประกาศ

EZVIZ Inc., EZVIZ International Limited และบริษัทในเครือ (“EZVIZ”“เรา” “ของเรา”“พวกเรา”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัว ความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และเรามีความมุ่งมั่นโดยเสมอภาคกันเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและตัวแทนของเราทุกคนปฏิบัติตามข้อผูกพันเหล่านี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม ใช้ และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม ezviz.com และเว็บไซต์ย่อยของมัน รวมถึงเนื้อหาและบริการใด ๆ ที่เสนอโดยหรือผ่านมัน (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์ EZVIZ” หรือ “เว็บไซต์” ). โปรดอ่านนโยบายนี้ก่อนใช้เว็บไซต์ EZVIZ ที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากสิ่งที่คุณเห็นได้จากเว็บไซต์นี้ บริการของ EZVIZ ที่เรานำเสนออาจรวมถึงประเภทและคุณสมบัติอื่น ๆ ซึ่งอาจอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ และคุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายเฉพาะใด ๆ ที่คุณสนใจก่อนใช้งาน บริการ EZVIZ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ไม่ได้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมแบบออฟไลน์หรือด้วยวิธีอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ หรือกับข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สามดังกล่าวเมื่อคุณใช้บริการ ดังนั้น EZVIZ ขอแนะนำให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว


เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ามีการโพสต์เวอร์ชันล่าสุดบนเว็บไซต์ คุณสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดโดยอ้างอิงจากวันที่

"อัปเดทล่าสุด" ด้านบน หากข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้เรามีข้อมูลของบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณได้รับการอนุมัติจากบุคคลดังกล่าวแล้ว

เมื่อเข้าเว็บไซต์ คุณรับทราบว่าคุณตกลงให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบาย


“ข่าวสารส่วนบุคคล” ในนโยบายนี้จะมีความหมายเช่นเดียวกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” และจะรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้ (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”)


1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวม

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณตามที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับการใช้บริการ EZVIZ ของคุณ และสามารถแบ่งออกเป็นข้อมูลที่คุณให้กับเราและข้อมูลที่ EZVIZ รวบรวม ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตหรือหลังจากได้รับความยินยอมจากคุณก่อน เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการของคุณจากบุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราอาจรวมถึงชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ติดต่อโทรศัพท์ติดต่อ ที่อยู่อีเมล และการเลือกภาษาของคุณ เช่น เมื่อคุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา เมื่อคุณติดต่อเราเพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิค

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมรวมถึงข้อมูลจำนวนการเข้าชมทางอินเทอร์เน็ต เช่น ที่อยู่ IP ของคุณและข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ เช่น จำนวนการเข้าชมของผู้ใช้ ระยะเวลาที่เข้าชม และความชอบของผู้ใช้


2.เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

EZVIZ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ EZVIZกล่าวคือ:

ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เรามีกับคุณ ตัวอย่างเช่น:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายของ EZVIZ เช่น คำสั่งศาลหรือคำตัดสินที่มีผลผูกพันอื่น ๆ

ด้วยความยินยอมอย่างชัดแจ้งของคุณเพื่อ


3. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้กับบุคคลที่สามและเราจะไม่ทำ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามตามข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล

ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์จำกัดที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล:

บริษัทในเครือของเรา: เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น เพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิคตามคำขอของคุณ

คนอื่น ๆ ที่ทำงานให้ EZVIZ และกับ EZVIZ เราใช้ผู้ให้บริการ ผู้ขาย ช่างเทคนิค และบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อช่วยเราประมวลผล จัดเก็บ และปกป้องข้อมูลบางส่วนของคุณ และช่วยเราจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ EZVIZ ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น ประมวลผลการซื้อของคุณ และเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ EZVIZ ของเรา ห้ามมิให้บุคคลที่สามเหล่านี้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ของ EZVIZ และจำเป็นต้องปกป้องข้อมูลของคุณให้สอดคล้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมายและระเบียบ ประโยชน์สาธารณะเราอาจให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามหากเราเชื่อโดยสุจริตว่ากฎหมายบังคับให้เราทำเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมายและคำขอของรัฐบาล การตอบสนองต่อหมายศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และศาล เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้ใช้บริการ EZVIZ ของเรา เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์หรือแสดงโดยใช้บริการ EZVIZ ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ EZVIZ หรือประชาชนทั่วไป หรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการของเรา

เจ้าของใหม่ หาก EZVIZ และ/หรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราถูกขายหรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเป็นหนึ่งในรายการที่ขายหรือโอน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยวิธีการแจ้งบนเว็บไซต์ของ (1) ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อของผู้ซื้อหรือรับโอน (2) สิทธิ์ของคุณในการเพิกถอนความยินยอมของคุณในการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคล และ (3ค) วิธีที่คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว

ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของ EZVIZ เราแบ่งปันข้อมูลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเอง เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าเราจำเป็นต้องหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และฟังก์ชันการกำกับดูแลกิจการ เพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงหรือการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราหรือของบริษัทในเครือและผู้ใช้ของเรา หรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อ EZVIZ


4. การรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ

ความปลอดภัย. เราใช้การควบคุมความปลอดภัยด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และทางกายภาพที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เรามีทีมงานที่ทุ่มเทเพื่อรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยและทดสอบหาช่องโหว่ นอกจากนี้ เรายังดำเนินการตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความปลอดภัยของเราเป็นระยะ ๆ

ถึงกระนั้นก็ตาม ไม่มีวิธีการส่งทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% ดังนั้น EZVIZ จึงไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้ความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่มีอยู่ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ โปรดติดต่อเรา

การเก็บรักษา: โดยทั่วไป เราจัดเก็บข้อมูลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของ EZVIZ ซึ่งสร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามจนกว่าคุณจะลบหรือแก้ไข หรือนานเท่าที่เราต้องการเพื่อรองรับการใช้งานเว็บไซต์ของเราจากคุณ เว้นแต่จะต้องเก็บรักษานานขึ้นหรือได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ


5.สิทธิ์ของคุณ

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นปัจจุบันจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราจะให้ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องมากที่สุดให้กับคุณ คุณสามารถเข้าถึง อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยติดต่อเราที่ privacy@ezvizlife.com. เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในการจัดการการสมัครของคุณ และลบโปรไฟล์และข้อมูลที่ใช้งานอยู่ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลที่มาจากสถานการณ์ส่วนตัวของคุณต่อการประมวลผลข้อมูลของคุณจากเราด้วยเหตุผลทางกฎหมายของ "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" หากคุณใช้สิทธิ์ในการคัดค้าน เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของคุณ เว้นแต่เราจะสามารถแสดงเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายบังคับสำหรับการประมวลผลที่ลบล้างสิทธิ์ของคุณได้

ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น สิทธิ์ในการเข้าถึง การแก้ไข การจำกัด การคัดค้าน และการเคลื่อนย้าย หากต้องการใช้สิทธิ์ของคุณโปรดติดต่อเรา คุณยังมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถทำเช่นนี้ได้โดยยกเลิกการทำการตลาดทางตรงและปฏิเสธการใช้คุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานปกป้องข้อมูลในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนักอยู่


6. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

EZVIZ ไม่มีเจตนาให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เข้าถึงหรือใช้งานโดยเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หรืออายุขั้นต่ำเทียบเท่าในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง และห้ามใช้งานดังกล่าว เว็บไซต์ได้รับการออกแบบและมีไว้สำหรับผู้ใหญ่ ในการใช้เว็บไซต์ คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือสูงกว่าอายุขั้นต่ำที่เทียบเท่าในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง และรับทราบว่าคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือสูงกว่าอายุขั้นต่ำเทียบเท่าในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้งานเว็บไซต์ หากเราได้รวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุขั้นต่ำเทียบเท่าในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องโดยไม่มียืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลดังกล่าวทันที หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุขั้นต่ำเทียบเท่าในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง และเชื่อว่าเด็กได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเรา พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุขั้นต่ำเทียบเท่าในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง อาจตรวจสอบและขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กดังกล่าว รวมทั้งห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าว


7. การดำเนินงานทั่วโลกและการถ่ายโอนข้อมูล

เราถ่ายโอนและประมวลผลข้อมูลของคุณทั่วโลกทั้งในโรงงานของเราเองและกับผู้ให้บริการหรือพันธมิตร โดยไม่คำนึงว่าคุณจะใช้บริการของเราที่ใด เนื่องจาก EZVIZ ดำเนินการทั่วโลก เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือของเราทั่วโลก เมื่อประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น หากคุณร้องขอการบริการลูกค้าจาก EZVIZ เพื่อนร่วมงานของเราในประเทศจีนอาจเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของคุณ (ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด) เพื่อให้บริการตามที่ร้องขอให้แก่คุณ เราจะดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะทำให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลท้องถิ่นที่บังคับใช้ของคุณ โดยวางมาตรการป้องกันที่เหมาะสม คุณตกลงที่จะถ่ายโอนข้อมูลและคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการป้องกันที่เหมาะสมที่ EZVIZ ดำเนินการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ขณะนี้เรามีศูนย์ข้อมูลในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ บราซิล ไอร์แลนด์ และแฟรงก์เฟิร์ต กฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานของประเทศที่ข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บหรือประมวลผลอาจแตกต่างกับในประเทศของคุณ คุณรับทราบว่าความเสี่ยงภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้นั้นแตกต่างกัน และเราอาจถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ที่หน่วยงานในต่างประเทศของเรา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


8. ติดต่อเรา

โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาโดยใช้ข้อมูลการติดต่อตรง ติดต่อเรา โปรดระบุ: (ก) ชื่อของคุณ (หรือชื่อเล่น) ประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนักอยู่ และวิธีการติดต่อที่คุณต้องการ และ (ข) รายละเอียดคำขอหรือความคิดเห็นของคุณพร้อมกับลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


9. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

การใช้คุกกี้

เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเก็บบันทึก จัดเก็บค่ากำหนดของคุณ ปรับปรุงการโฆษณาของเรา และรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนบางตัว เช่น ข้อมูลบันทึกและข้อมูลอุปกรณ์ สิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจวิธีที่คุณใช้บริการของเราได้ดีขึ้น การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่คุณกระทำ และอีกอย่างหนึ่ง จัดการและปรับปรุงบริการของเรา การใช้คุกกี้ยังช่วยให้คุณสำรวจเว็บไซต์ของเราได้อย่างราบรื่น คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ตรวจหาและปฏิเสธคุกกี้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา:

[https://www.ezviz.com/th/legal/use-of-cookies]


การใช้บริการลูกค้า

หากคุณติดต่อเราด้วยคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของ EZVIZ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณและตอบกลับ

หากคุณติดต่อเราผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าของ EZVIZ เราอาจต้องการข้อมูลส่วนบุคคลบางตัวเพิ่มเติม คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของฝ่ายบริการลูกค้า EZVIZ:

[https://www.ezviz.com/legal/privacy-notice-of-ezviz-customer-services]


ภาคผนวกสำหรับสหรัฐฯ

ประกาศเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย

ผู้พำนักอยู่ในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งอธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย:

[https://www.ezviz.com/legal/california-consumer-privacy]


ภาคผนวกสำหรับสหภาพยุโรป / สหราชอาณาจักร

หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) และสหราชอาณาจักร โปรดทราบว่า

ก) เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคที่ระบุไว้ที่นี่ (ลิงค์:[https://www.ezviz.com/page/Regions-regarding-EZVIZ-Services-Notice]), EZVIZ International Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ Level6, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, China เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สำหรับผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งหมด ผู้ควบคุมข้อมูลคือ EZVIZ Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 18639 Railroad Street, City of Industry, California 91748

EZVIZ Europe B.V. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp ประเทศเนเธอร์แลนด์ (“EZVIZ Europe”) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสหภาพยุโรปสำหรับกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อตัวแทนสหภาพยุโรปโดยใช้รายละเอียดในติดต่อเรา

ข) คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งการประมวลผลนั้นดำเนินการเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ภายใต้ข้อจำกัดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น สิทธิ์ในการเข้าถึง การแก้ไข การลบ การจำกัด การคัดค้าน การพกพา และสิทธิ์ที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอิงจากการประมวลผลอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว รวมถึงการทำโปรไฟล์ หากต้องการใช้สิทธิ์ของคุณโปรดติดต่อเรา คุณยังมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอน อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนของคุณอาจส่งผลต่อการใช้บริการ EZVIZ ของคุณต่อไป หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล

ค) หากคุณอาศัยอยู่ใน EEA/UK เมื่อใดก็ตามที่ EZVIZ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนอก EEA/UK ตามที่จำเป็นหรือเหมาะสม EZVIZ จะใช้ SCC เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (และข้อมูลของบุคคลที่สาม) เมื่อมีการถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือของเรา Hangzhou EZVIZ Software Co. Ltd ("HES") หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ HES ยังอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้รับที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งอาจอยู่นอก EEA/UK เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ HES จะทำการส่งต่อไปยังผู้รับเพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้น และอาจรวมถึงการวาง SCC เพิ่มเติม

สามารถขอรับสำเนา SCC ได้โดยติดต่อเราตามที่อยู่ใน ติดต่อเรา.


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ EZVIZ

บริการ EZVIZ ที่เรานำเสนออาจประกอบด้วย (1) บริการออนไลน์ที่เข้าถึงได้ผ่าน [www.ezviz.com] และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์เดิม ยกเว้นเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (“เว็บไซต์ EZVIZ”) (2) แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ (“แอป EZVIZ”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแอป EZVIZ นี้ และ (3) บริการใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ EZVIZ และแอป EZVIZ รวมถึงบริการ EZVIZ CloudPlay และบริการอื่น ๆ ที่มี

คุณอาจต้องลงทะเบียนบัญชีผ่านแอป EZVIZ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบัญชีและการใช้งานในแอป EZVIZ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอป EZVIZ:[https://www.ezviz.com/legal/privacy-policy-app]

เราได้อัปเดต ข้อกำหนดในการให้บริการ และ นโยบายส่วนบุคคล ของเรา โปรดอ่านอย่างละเอียด

เรายังให้บริการที่กำหนดเองและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปลอดภัยด้วยคุกกี้ เรียกดูเว็บไซต์ของเราระบุว่าคุณอนุญาตให้เรารับข้อมูลเข้า / ออกเว็บไซต์ด้วยคุกกี้ โปรดไปที่ การใช้คุกกี้