EZVIZ no longer supports Internet Explorer 10 or earlier versions, and the site may not behave as expected. Please upgrade to a newer browser.
Chọn quốc gia hoặc khu vực để xem nội dung cụ thể theo vị trí và nhu cầu của bạn. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web dành cho khu vực của bạn.

Chính sách cookie

Cập nhật lần cuối: ngày 20 tháng 02 năm 2024

Chính sách cookie hiện tại (sau đây gọi là “Chính sách”) được áp dụng khi bạn truy cập vào Trang web của chúng tôi và sử dụng các Dịch vụ của EZVIZ. Chính sách này mô tả những thông tin mà EZVIZ Inc., EZVIZ International Limited và các chi nhánh của chúng tôi (“EZVIZ”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “là chúng tôi”) thu thập thông qua cookie, cách chúng tôi sử dụng những thông tin này và lý do tại sao đôi khi chúng tôi cần lưu trữ những cookie này. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cách bạn có thể ngăn không cho những cookie này được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, tuy nhiên, việc xóa những cookie thiết yếu (được giải thích bên dưới) có thể làm giảm bớt hoặc 'phá vỡ' một số yếu tố nhất định trong chức năng của Trang web chúng tôi.

Dưới đây là chỉ mục nhanh của Chính sách này:

Cookie là gì và chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?

Đơn vị kiểm soát Cookie của bạn

Chúng tôi sử dụng cookie gì và cho mục đích nào?

Làm cách nào để quản lý cookie của bạn?

Thông tin thêm về Cookie


Cookie là gì và chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?

Theo thông lệ với hầu hết tất cả các trang web, thì Trang web của chúng tôi sử dụng cookie, là những tệp nhỏ được tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, để cải thiện trải nghiệm của bạn và cho phép trang web hoạt động bình thường. Những cookie đó do chúng tôi đặt và được gọi là cookie của bên thứ nhất. Chúng tôi cũng sử dụng cookie của bên thứ ba - đây là những cookie từ miền khác với miền của trang web này - chẳng hạn như để phân tích lượng truy cập vào trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookie vì nhiều lý do được nêu chi tiết bên dưới: để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi, giúp các hoạt động và trải nghiệm trong tương lai của bạn trên trang web của chúng tôi hiệu quả hơn, để hiểu cách mọi người sử dụng trang web của chúng tôi và giúp chúng tôi cải thiện cấu trúc và nội dung của trang web của mình.

Không may là hầu hết trong các trường hợp, không có tùy chọn tiêu chuẩn ngành nào để vô hiệu hóa cookie mà không vô hiệu hóa hoàn toàn chức năng và tính năng mà chúng thêm vào trang web này. Bạn nên để lại trên tất cả các cookie nếu bạn không chắc mình có cần chúng hay không trong trường hợp chúng được sử dụng để cung cấp dịch vụ mà bạn dùng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookie tại địa chỉ www.allaboutcookies.orgwww.youronlinechoices.eu/


Đơn vị kiểm soát Cookie của bạn

Đối với các hoạt động xử lý được thực hiện trong bối cảnh của các mục đích được mô tả trong phần “Chúng tôi sử dụng cookie nào và cho những mục đích nào” của Chính sách này, đặc biệt là những cookie cần thiết để Trang web hoạt động bình thường, thì EZVIZ là Đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân của bạn trong những cookie này.

Các bên thứ ba được phê duyệt cũng có thể đặt cookie khi bạn tương tác với Trang web của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ khi các tổ chức bên thứ ba sau đây sử dụng cookie trên Trang web. Họ đóng vai trò tương ứng là Đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân của bạn trong cookie của họ. Nếu bạn đồng ý sử dụng cookie của các tổ chức bên thứ ba này, họ sẽ thu thập dữ liệu duyệt web của bạn và sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua cookie của họ cho những mục đích được xác định theo CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ TƯƠNG ỨNG của họ.

Dưới đây là danh sách các bên thứ ba có thể đặt Cookie khi bạn truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách các bên thứ ba này sử dụng thông tin được thu thập thông qua Cookie bằng cách xem lại chính sách quyền riêng tư trên trang web của họ.

Tên của bên thứ ba

Mục đích của Cookie do bên thứ ba đặt

Doanh nghiệp của bên thứ ba

Liên kết đến Cookie và Chính sách quyền riêng tư

Google

phân tích lượng truy cập vào trang web của chúng tôi

Google.com

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#how-google-uses-cookies

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Facebook

phân biệt người dùng

Facebook.com

https://www.facebook.com/legal/technology_terms

https://www.facebook.com/policies/cookies

Twitter
phân biệt người dùng Twitter.com https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/campaign-considerations/policies-for-conversion-tracking-and-custom-audiences.htmlhttps://help.twitter.com/en/rules-and-policies/x-cookies
Microsoft Clarity phân biệt người dùng Microsoft.com https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/clarity-data


Chúng tôi sử dụng cookie gì và cho mục đích nào?

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie trên trang web của mình: cookie phiên và cookie liên tục. Cookie phiên là cookie tạm thời vẫn còn trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi. Cookie phiên thì cần thiết để làm cho trang web của chúng tôi hoạt động chính xác, vì chúng cho phép bạn di chuyển quanh trang web của chúng tôi và sử dụng các tính năng của chúng tôi. Cookie liên tục sẽ tồn tại trên thiết bị của bạn lâu hơn hoặc cho đến khi bạn xóa nó bằng cách thủ công (thời gian cookie tồn tại trên thiết bị của bạn sẽ phụ thuộc vào thời lượng hoặc "tuổi thọ" của cookie cụ thể và cài đặt trình duyệt của bạn). Cookie liên tục giúp chúng tôi nhận ra bạn là người dùng cũ của trang web chúng tôi để việc quay lại và tương tác với trang web của chúng tôi dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, cookie liên tục cũng giúp chúng tôi nhận biết và ghi lại thông tin về thói quen duyệt web của bạn trong suốt thời gian tồn tại của cookie liên tục. Trang web của chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:


Hãy xem phần bên dưới để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie của chúng tôi:

Nhà cung cấp

Cookie

Loại cookie

Mục đích

Tuổi thọ

Cookie thiết yếu

EZVIZ

cookie-disclaimer

Cookie liên tục

Chính là ghi lại hành động đóng quyền riêng tư liên quan đến cookie của người dùng.

1 năm

EZVIZ

mall_session

Cookie liên tục

Được sử dụng cho mã xác minh trong các biểu mẫu.

120 phút

EZVIZ

XSRF-TOKEN

Cookie liên tục

Được sử dụng để xác minh XSRF

120 phút

EZVIZ

AS_AppID

AS_INS

AS_Ran

AS_SessionID

AS_Spl

AS_UserID

AS_Username

ASG_Au

ASG_Aus

ASG_AuthAp

etc.

Cookie phiên

Được sử dụng để nhận diện bạn khi bạn đăng nhập vào Trang web của chúng tôi và cho phép bạn di chuyển khắp trang web cũng như sử dụng các tính năng của trang web, chẳng hạn như truy cập các khu vực bảo mật của Trang web.

Phiên

Cookie chức năng

Người dùng

Cookie người dùng, Chính sách quyền riêng tư

Cookie liên tục

Được sử dụng để ghi lại hành động mở/đóng chính sách quyền riêng tư của bạn

90 ngày

EZVIZ

x_rec_s

x_sel_s

Cookie liên tục

Được sử dụng để đề xuất trang web gần nhất

30 ngày

Cookie phân tích

Google

_ga

Cookie liên tục

Dùng để phân biệt người dùng

2 năm

Google

_gat_gtag_UA

Cookie liên tục

Dùng để điều tiết tốc độ yêu cầu

1 phút

Google

_gid

Cookie liên tục

Dùng để phân biệt người dùng

24 giờ

Facebook

_fbp, etc.

Cookie liên tục

Dùng để phân biệt người dùng

1 năm

Twitter
guest_id, personalization_id, guest_id_marketing, guest_id_ads, etc. Cookie liên tục Dùng để phân biệt người dùng 1 năm
Microsoft Clarity _clck, _clsk, CLID, ANONCHK, MR, MUID,SM Cookie liên tục Dùng để phân biệt người dùng 30 ngày – 13 tháng


Làm cách nào để quản lý cookie của bạn?

Trong lần truy cập đầu tiên vào trang web của chúng tôi, bạn sẽ thấy biểu ngữ cookie trên trang chủ thông báo cho bạn về mục đích sử dụng cookie. Bạn có thể thay đổi tùy chọn cookie của mình thông qua biểu ngữ cookie, nơi mà bạn có thể chọn tham gia sử dụng cookie không cần thiết (đã giải thích ở trên) trên thiết bị của mình. Ngoài ra, hầu hết các trình duyệt web cho phép kiểm soát hầu hết các cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt của bạn (xem phần Hỗ trợ trình duyệt của bạn để biết cách thực hiện việc này). Lưu ý rằng việc vô hiệu hóa các cookie thiết yếu sẽ ảnh hưởng đến chức năng của trang web của chúng tôi và khả năng bạn sử dụng một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chặn hoặc từ chối một số Cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số chức năng hoặc Dịch vụ. Do đó, bạn không nên vô hiệu hóa các cookie.


Thông tin thêm về các Cookie

Nếu bạn đang sinh sống tại các quốc gia/khu vực được liệt kê ở đây, thông tin cá nhân của bạn sẽ được kiểm soát bởi EZVIZ International Limited. Đối với tất cả những người dùngkhác, thông tin cá nhân sẽ được kiểm soát bởi EZVIZ Inc.

Để biết thêm thông tin về việc EZVIZ xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn hoặc để thực hiện các quyền của bạn đối với Dữ liệu cá nhân, vui lòng đọc phần Chính sách Quyền riêng tư hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@ezvizlife.com. Vui lòng cung cấp: (i) tên (hoặc biệt danh), quốc gia/khu vực cư trú và phương thức liên hệ ưa thích của bạn; và (ii) chi tiết về yêu cầu hoặc ý kiến của bạn cùng với bất kỳ liên kết hoặc trang web tương ứng.

Nếu họ không thể trả lời câu hỏi của bạn, bạn có quyền liên hệ với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu ở địa phương của mình.EZVIZ Inc.

18639 Đường Railroad, Thành phố Công nghiệp, California 91748


EZVIZ International Limited

6/F., MANULIFE PLACE, 348 ĐƯỜNG KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG, TRUNG QUỐCChúng tôi đã cập nhật Hạn của dịch vụ Chính sách bảo mật . Xin vui lòng đọc chúng một cách cẩn thận.

Chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tùy chỉnh và trải nghiệm người dùng an toàn với Cookie. Đăng nhập và duyệt trang web của chúng tôi cho biết bạn đã cho phép chúng tôi lấy thông tin vào / ra trang web bằng Cookie. Vui lòng truy cập Sử dụng cookie