EZVIZ no longer supports Internet Explorer 10 or earlier versions, and the site may not behave as expected. Please upgrade to a newer browser.
Chọn quốc gia hoặc khu vực để xem nội dung cụ thể theo vị trí và nhu cầu của bạn. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web dành cho khu vực của bạn.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 10 năm 2022


THÔNG BÁO

EZVIZ Inc., EZVIZ International Limited và các chi nhánh của họ (“EZVIZ”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật và an toàn thông tin cá nhân của bạn bằng cách tuân thủ luật pháp hiện hành và chúng tôi đều cam kết đảm bảo rằng tất cả nhân viên và đại lý của chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ này

Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào ezviz.com và các trang web phụ của nó, bao gồm mọi nội dung và dịch vụ được cung cấp trên, bằng hoặc thông qua trang web đó (gọi chung là “Trang web EZVIZ” hoặc “Trang web”). Vui lòng xem lại Chính sách này trước khi sử dụng các Trang web EZVIZ liên quan.

Ngoài những gì bạn có thể thấy ở Trang web, Dịch vụ EZVIZ mà chúng tôi cung cấp cũng có thể bao gồm các loại và tính năng khác, có thể tuân theo các chính sách quyền riêng tư khác và bạn nên đọc Chính sách Quyền riêng tư này và bất kỳ chính sách cụ thể nào mà bạn quan tâm trước khi sử dụng Dịch vụ EZVIZ.

Chính sách Quyền riêng tư này không áp dụng đối với thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập ngoại tuyến hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác không liên quan đến Chính sách này hoặc thông tin được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Ngoài ra, Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Thông tin cá nhân của bạn có thể được thu thập bởi bên thứ ba đó khi bạn đang sử dụng dịch vụ của họ; do đó, EZVIZ khuyến khích bạn tìm hiểu về các thông lệ về quyền riêng tư của bên thứ ba đó.


Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách về Quyền riêng tư này bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ luôn đảm bảo sẽ đăng phiên bản mới nhất trên Trang web. Bạn có thể xác định thời điểm Chính sách về Quyền riêng tư này được sửa đổi lần cuối bằng cách xem ngày “Cập nhật lần cuối” ở trên.

Nếu thông tin cá nhân bạn gửi cho chúng tôi có chứa thông tin của các cá nhân khác, thì bạn phải đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự chấp thuận của những cá nhân đó.

Bằng cách truy cập Trang web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đồng ý với quy trình xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi theo Chính sách.


Trong Chính sách này thì “Thông tin cá nhân” sẽ có nghĩa như “dữ liệu cá nhân” và sẽ bao gồm mọi thông tin liên quan đến một thể nhân đã được xác định hoặc có thể xác định được (“chủ thể dữ liệu”).


1. Những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Khi bạn sử dụng Trang web, chúng tôi có thể thu thập một số Thông tin cá nhân nhất định về bạn như được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào việc bạn sử dụng Dịch vụ EZVIZ và có thể được chia thành thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi và thông tin mà EZVIZ thu thập. Khi được luật hiện hành cho phép hoặc sau khi có được sự đồng ý trước của bạn, chúng tôi có thể thu thập thêm Thông tin cá nhân cần thiết cho việc bạn sử dụng Dịch vụ từ các bên thứ ba.

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm tên, vị trí, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email và lựa chọn ngôn ngữ của bạn, ví dụ: khi bạn đăng ký nhận bản tin điện tử của chúng tôi, khi bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kỹ thuật.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm dữ liệu lượng truy cập internet, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn và dữ liệu được thu thập thông qua cookie, chẳng hạn như số lượt truy cập của người dùng, khoảng thời gian truy cập và tùy chọn của người dùng.


2.Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

EZVIZ có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Vì lợi ích hợp pháp của EZVIZ, cụ thể là:

Để thực hiện thỏa thuận mà chúng tôi có với bạn, ví dụ:

Để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của EZVIZ, chẳng hạn như lệnh của tòa án hoặc (các) quyết định ràng buộc khác,

Với sự đồng ý rõ ràng của bạn, để


3. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không và sẽ không bao giờ bán bất kỳ Thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba trên cơ sở thỏa thuận không tiết lộ.

Sau đây là những tình huống hạn chế mà chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân:

Các chi nhánh của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các chi nhánh của chúng tôi, những người được yêu cầu sử dụng thông tin đó theo các mục đích được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này, chẳng hạn như để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của bạn.

Những người khác làm việc cho và làm việc với EZVIZ. Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý, kỹ thuật viên và các bên thứ ba khác để giúp chúng tôi xử lý, lưu trữ và bảo vệ một số dữ liệu của bạn, đồng thời giúp chúng tôi quản lý Sản phẩm và Dịch vụ EZVIZ của mình một cách hiệu quả, cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn, xử lý giao dịch mua của bạn và tăng chất lượng của Sản phẩm và Dịch vụ EZVIZ của chúng tôi. Các bên thứ ba này bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không thuộc EZVIZ và được yêu cầu bảo vệ thông tin của bạn theo Chính sách về Quyền riêng tư này và các luật hiện hành.

Luật và Lệnh; Lợi ích Cộng đồng.Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chúng tôi tin tưởng một cách thiện chí rằng luật pháp bắt buộc chúng tôi phải làm như vậy. Ví dụ, để tuân thủ các lệnh pháp lý và yêu cầu của chính phủ; trả lời trát đòi hầu tòa, hoặc quy trình pháp lý tương tự, bao gồm cả các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và tòa án; để bảo vệ lợi ích của khách hàng và người dùng Dịch vụ EZVIZ của chúng tôi; để phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ nội dung nào được đăng hoặc được hiển thị bằng Dịch vụ EZVIZ đều vi phạm quyền của bên thứ ba; trong trường hợp khẩn cấp, hãy bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dùng Dịch vụ EZVIZ hoặc cộng đồng nói chung; hoặc để thực thi việc tuân thủ Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Chủ sở hữu mới. Nếu EZVIZ và/hoặc tất cả hoặc một phần tài sản của chúng tôi được bán hoặc chuyển nhượng, thì thông tin cá nhân của bạn có thể nằm trong số các mặt hàng được bán hoặc chuyển nhượng. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo trên Trang web về (i) danh tính và thông tin liên hệ của người mua hoặc người được chuyển nhượng, (ii) quyền thu hồi sự đồng ý của bạn đối với việc cung cấp thông tin cá nhân và (iii) các cách mà bạn có thể thu hồi sự đồng ý đó.

Lợi ích kinh doanh hợp pháp của EZVIZ. Chúng tôi chia sẻ thông tin để bảo vệ lợi ích kinh doanh hợp pháp của chính chúng tôi khi chúng tôi tin tưởng một cách thiện chí rằng chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép làm như vậy. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi cần để hỗ trợ các chức năng kiểm toán, tuân thủ và quản trị doanh nghiệp; để chống lừa đảo hoặc hoạt động phạm tội; để bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc của các chi nhánh và người dùng của chúng tôi; hoặc là một phần của thủ tục pháp lý ảnh hưởng đến EZVIZ.


4. Bảo mật và lưu giữ thông tin của bạn

Bảo mật. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh vật lý, kỹ thuật và hành chính hợp lý về mặt thương mại được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn và kiểm tra các lỗ hổng. Chúng tôi cũng tiến hành xem xét và đánh giá định kỳ về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát bảo mật của mình.

Mặc dù vậy, không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, EZVIZ không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật tuyệt đối với công nghệ bảo mật hiện có. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tính bảo mật của Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lưu giữ. Nói chung, chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn trên máy chủ của EZVIZ được thiết lập trên máy chủ của bên thứ ba cho đến khi bạn xóa hoặc chỉnh sửa thông tin đó hoặc trong thời gian chúng tôi cần thông tin đó để hỗ trợ việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, trừ khi thời gian lưu giữ lâu hơn được yêu cầu hoặc được cho phép bởi luật hiện hành.


5.Quyền lợi của bạn

Luôn cập nhật thông tin cá nhân của bạn giúp đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn những ưu đãi phù hợp nhất. Bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacyprivacy@ezvizlife.com. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn quản lý những đăng ký của mình và xóa hồ sơ và dữ liệu đang hoạt động của bạn.

Bạn có quyền phản đối bất cứ lúc nào và vì những lý do xuất phát từ hoàn cảnh cá nhân của bạn đối với việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn trên cơ sở pháp lý của “lợi ích hợp pháp”. Nếu bạn thực hiện quyền phản đối của mình, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở hợp pháp thuyết phục cho việc xử lý sẽ ghi đè các quyền của bạn.

Tùy thuộc vào các giới hạn của luật hiện hành, bạn có thể có một số quyền nhất định đối với thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như quyền truy cập, cải chính, hạn chế, phản đối và khả năng di chuyển. Để thực hiện các quyền của bạn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình mọi lúc, miễn phí. Bạn có thể làm điều này bằng cách từ chối tiếp thị trực tiếp và từ chối sử dụng cookie thông qua cài đặt trình duyệt của bạn. Nếu bạn lo lắng về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại quốc gia/khu vực cư trú của bạn.


6. Quyền riêng tư của trẻ em

EZVIZ thiết kế Trang web mà trẻ em dưới 18 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương trong khu vực tài phán có liên quan sẽ không được truy cập vào hoặc sử dụng và việc sử dụng đó bị nghiêm cấm. Trang web được thiết kế và dành cho người lớn. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn thể hiện rằng bạn ít nhất 18 tuổi hoặc cao hơn độ tuổi tối thiểu tương đương trong khu vực tài phán có liên quan và hiểu rằng bạn phải ít nhất 18 tuổi hoặc cao hơn độ tuổi tối thiểu tương đương trong khu vực tài phán có liên quan, để sử dụng Trang web. Nếu chúng tôi đã thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 18 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương trong khu vực tài phán có liên quan mà không có xác minh về sự đồng ý của cha mẹ, thì chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa thông tin đó. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của một đứa trẻ dưới 18 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương trong khu vực pháp lý có liên quan và tin rằng mình đã tiết lộ thông tin cá nhân cho chúng tôi, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi. Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ dưới 18 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương trong khu vực tài phán có liên quan có thể xem xét và yêu cầu xóa thông tin cá nhân của trẻ đó cũng như cấm sử dụng thông tin đó.


7. Truyền dữ liệu và hoạt động toàn cầu

Chúng tôi truyền và xử lý thông tin của bạn trên toàn cầu cả trong các cơ sở của chúng tôi và với các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác, bất kể bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi ở đâu. Vì EZVIZ hoạt động trên toàn cầu, chúng tôi có thể truyền thông tin cá nhân của bạn cho các chi nhánh của chúng tôi trên toàn thế giới, khi xử lý thông tin đó cho các mục đích được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này, ví dụ: nếu bạn yêu cầu dịch vụ khách hàng từ EZVIZ, thì các đồng nghiệp của chúng tôi ở Trung Quốc có thể truy cập một số thông tin nhất định của bạn (bất kể bạn ở đâu) để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu cho bạn. Chúng tôi sẽ làm như vậy theo luật hiện hành. Đặc biệt, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả quá trình truyền thông tin sẽ tuân theo các yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tại địa phương của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp. Theo đây, bạn đồng ý với việc truyền dữ liệu và bạn có quyền được thông báo về các biện pháp bảo vệ thích hợp mà EZVIZ thực hiện đối với việc truyền Thông tin cá nhân của bạn.

Hiện tại chúng tôi có các trung tâm dữ liệu ở Hoa Kỳ, Singapore, Brazil, Ireland và Frankfurt. Luật pháp, quy định và tiêu chuẩn của quốc gia nơi thông tin của bạn được lưu trữ hoặc xử lý có thể khác với luật pháp, quy định và tiêu chuẩn của quốc gia bạn. Bạn hiểu rằng các rủi ro theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành là khác nhau và chúng tôi có thể truyền và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn tại các cơ sở của chúng tôi ở nước ngoài. Tuy nhiên, điều này không thay đổi bất kỳ cam kết nào của chúng tôi trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách về Quyền riêng tư này.


8. Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về các hoạt động về quyền riêng tư của chúng tôi hoặc Thông báo về Quyền riêng tư này. Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ ở phần Liên hệ với chúng tôi. Vui lòng cung cấp: (i) tên (hoặc biệt danh), quốc gia/khu vực cư trú và phương thức liên hệ ưa thích của bạn; và (ii) chi tiết về yêu cầu hoặc ý kiến của bạn cùng với bất kỳ liên kết trang web tương ứng nào.


9. Điều khoản bổ sung

Sử dụng các Cookie

Chúng tôi cũng sử dụng cookie và các công nghệ khác để lưu giữ hồ sơ, lưu trữ tùy chọn của bạn, cải thiện quảng cáo của chúng tôi và thu thập một số thông tin không nhận dạng nhất định, như dữ liệu nhật ký và dữ liệu thiết bị. Điều này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẩn đoán và khắc phục mọi sự cố mà bạn đang gặp phải, đồng thời quản lý và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng cookie cũng giúp bạn điều hướng trơn tru các trang web của chúng tôi. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để phát hiện và từ chối cookie.

Vui lòng xem thêm thông tin trong phần Chính sách cookie của chúng tôi:

[https://www.ezviz.com/legal/use-of-cookies]


Sử dụng dịch vụ khách hàng

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi với các câu hỏi hoặc thắc mắc về Dịch vụ hoặc Sản phẩm của EZVIZ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác minh danh tính và phản hồi bạn.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua Dịch vụ khách hàng của EZVIZ, chúng tôi có thể yêu cầu thêm một số thông tin cá nhân. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trong phần Thông báo về Quyền riêng tư của Dịch vụ khách hàng EZVIZ:

[https://www.ezviz.com/legal/privacy-notice-of-ezviz-customer-services]


Phụ lục dành cho Hoa Kỳ

Thông báo về Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California

Cư dân California có các quyền riêng tư bổ sung theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California, được mô tả trong Thông báo về Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng California:

[https://www.ezviz.com/legal/california-consumer-privacy]


Phụ lục dành cho Liên minh châu Âu/Vương quốc Anh

Nếu bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”) và Vương quốc Anh, Hãy lưu ý,

i) Vì mục đích của luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu, Nếu bạn cư trú tại các quốc gia/khu vực được liệt kê tại đây(liên kết:[ https://www.ezviz.com/page/Regions-regarding-EZVIZ-Services-Notice]), EZVIZ International Limited, có trụ sở tại Tầng 6, Manulife Place, 348 đường Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, Trung Quốc, là đơn vị kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này; Đối với tất cả những người dùng khác, đơn vị kiểm soát dữ liệu là EZVIZ Inc. , có trụ sở tại 18639 Đường Railroad, Thành phố Công nghiệp, California 91748.

EZVIZ Europe B.V., có trụ sở tại Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Hà Lan (“EZVIZ Europe”) đóng vai trò là đại diện của Liên minh châu Âu cho các hoạt động xử lý thông tin cá nhân được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể liên hệ với đại diện ở Liên minh châu Âu bằng thông tin chi tiết trong phần Liên hệ với chúng tôi.

ii) Bạn có quyền phản đối việc xử lý Thông tin cá nhân của mình khi việc xử lý được thực hiện vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Tùy thuộc vào các giới hạn trong luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có một số quyền đối với Thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, hạn chế, phản đối, tính di động và quyền không phải tuân theo các quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ. Để thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình mọi lúc, miễn phí. Việc bạn rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể ảnh hưởng đến việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ EZVIZ. Nếu bạn lo lắng về cách chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu.

iii) Nếu bạn ở Khu vực Kinh tế châu Âu /Vương quốc Anh bất cứ khi nào EZVIZ chuyển Thông tin cá nhân đó ra ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu /Vương quốc Anh, khi được yêu cầu hoặc khi thích hợp, thì EZVIZ sẽ thiết lập các SCC để bảo mật Thông tin cá nhân của bạn (và Dữ liệu của bên thứ ba). Khi thông tin được thực hiện chuyển cho chi nhánh của chúng tôi, Hangzhou EZVIZ Software Co. Ltd ("HES"), các danh mục Thông tin cá nhân được xử lý như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. HES cũng có thể chuyển Thông tin cá nhân cho người nhận là bên thứ ba có thể ở ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu /Vương quốc Anh cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. HES sẽ chỉ thực hiện chuyển thông tin như vậy cho người nhận đảm bảo các biện pháp bảo vệ phù hợp và có thể bao gồm việc đưa ra các SCC bổ sung.

Bạn có thể nhận được bản sao của SCC bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trong phần Liên hệ với chúng tôi.


Thông tin thêm về Dịch vụ EZVIZ

Dịch vụ EZVIZ mà chúng tôi cung cấp có thể bao gồm (1) các dịch vụ trực tuyến có thể truy cập thông qua [www.ezviz.com] và tất cả các trang web liên kết được kết nối với trang trước, ngoại trừ bất kỳ trang web nào của bên thứ ba (“Trang web EZVIZ”); (2) các ứng dụng phần mềm có thể tải xuống thiết bị di động hoặc máy tính (“Ứng dụng EZVIZ”), bao gồm nhưng không giới hạn Ứng dụng EZVIZ này; và (3) mọi dịch vụ khả dụng trên Trang web EZVIZ và Ứng dụng EZVIZ, bao gồm Dịch vụ EZVIZ CloudPlay và các dịch vụ khả dụng khác.

Có lẽ bạn cần đăng ký Tài khoản qua Ứng dụng EZVIZ. Để biết thêm chi tiết về thông tin cá nhân của bạn liên quan đến việc tạo và sử dụng Tài khoản trong Ứng dụng EZVIZ, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư đối với Ứng dụng EZVIZ: [https://www.ezviz.com/legal/privacy-policy-app]

Chúng tôi đã cập nhật Hạn của dịch vụ Chính sách bảo mật . Xin vui lòng đọc chúng một cách cẩn thận.

Chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tùy chỉnh và trải nghiệm người dùng an toàn với Cookie. Đăng nhập và duyệt trang web của chúng tôi cho biết bạn đã cho phép chúng tôi lấy thông tin vào / ra trang web bằng Cookie. Vui lòng truy cập Sử dụng cookie