EZVIZ no longer supports Internet Explorer 10 or earlier versions, and the site may not behave as expected. Please upgrade to a newer browser.
Wybierz kraj lub region, aby wyświetlić treści dostosowane do Twojej lokalizacji i potrzeb. Przekierujemy Cię na Twoją lokalną stronę.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2022 r.


UWAGA

EZVIZ Inc., EZVIZ International Limited i ich filie ("EZVIZ", "my", "nasz", "nas") są zobowiązane do ochrony prywatności, poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych poprzez przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i obsługujemy dane osobiste podczas odwiedzania strony ezviz.com i jej podstron, łącznie z wszelką zawartością i usługami na niej, przez nią lub za jej pośrednictwem oferowanymi (zwanych zbiorczo "Stroną EZVIZ" lub "Stroną"). Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką przed rozpoczęciem korzystania z powiązanych Stron EZVIZ.

Oprócz tego, co można odnaleźć na Stronie, oferowane przez EZVIZ Usługi mogą zawierać również inne rodzaje i funkcje, które mogą podlegać innej polityce prywatności i zaleca się, aby przed skorzystaniem z Usług EZVIZ zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności oraz z wszelkimi właściwymi obowiązkami informacyjnymi, dotyczącymi Państwa zainteresowań.

Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do danych osobistych gromadzonych przez nas w trybie offline lub w inny sposób nieuwzględniony w niniejszej Polityce, ani do informacji gromadzonych przez jakiekolwiek osoby trzecie. Ponadto, Strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Państwa dane osobiste mogą być zbierane przez takie strony trzecie podczas korzystania z ich usług, dlatego też EZVIZ zachęca do zapoznania się z praktykami ochrony prywatności wspomnianych stron trzecich.


Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji w każdej chwili niniejszej Polityki Prywatności i zapewniamy, iż jej najbardziej aktualna wersja będzie zawsze umieszczona na Stronie. Ostatnią zmianę w Polityce Prywatności można ustalić, odwołując się do daty jej "Ostatniej aktualizacji" powyżej.

Uzyskując dostęp do Strony, użytkownik potwierdza, że wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobistych zgodnie z Polityką.

By accessing the Site, you acknowledge that you have agreed to our process of your personal information in accordance with the Policy.


"Dane osobiste" w niniejszej Polityce mają takie samo znaczenie jak "dane osobowe" i obejmują wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą").


1. Jakie dane osobiste zbieramy

Kiedy korzystasz z Witryny, możemy zbierać pewne Dane Osobiste o Tobie, jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobiste, które zbieramy, zależą od sposobu korzystania z Usług EZVIZ i można je podzielić na dane dostarczane nam przez użytkownika i dane zbierane przez EZVIZ. Zgodnie z obowiązującym prawem lub po uzyskaniu wcześniejszej zgody użytkownika, możemy dalej zbierać od stron trzecich dane osobiste, które są niezbędne do korzystania z Usług.

Dane osobiste, które nam przekazujesz, mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, lokalizację, adres kontaktowy, numer kontaktowy, adres e-mail oraz preferencje językowe, np. gdy zapisujesz się na nasz e-biuletyn lub gdy kontaktujesz się z nami w sprawie pomocy technicznej.

Gromadzone przez nas dane osobiste obejmują dane o ruchu internetowym, takie jak adres IP, oraz dane gromadzone za pomocą plików cookie, takie jak liczba wizyt użytkownika, okres odwiedzin oraz preferencje użytkownika.


2.Jak wykorzystujemy Twoje dane

EZVIZ może wykorzystywać Państwa dane osobiste do następujących celów:

Ze względu na uzasadniony interes EZVIZ, a mianowicie:

Aby wypełnić umowę, którą zawarliśmy z Tobą, np.

Aby spełnić zobowiązania prawne EZVIZ, takie jak nakaz sądowy lub inne wiążące decyzje,

Za wyraźną zgodą użytkownika, do


3. Jak udostępniamy Twoje dane osobiste

Nie sprzedajemy żadnych danych osobistych osobom trzecim i nigdy nie będziemy tego robić.

Możemy udostępniać dane osobiste osobom trzecim na podstawie umów o zachowaniu poufności.

Poniżej przedstawiono ograniczone sytuacje, w których możemy udostępniać Dane Osobiste:

Nasze oddziały. Udostępniamy dane osobiste użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym, które są zobowiązane do wykorzystywania tych danych zgodnie z celami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności, na przykład w celu zapewnienia wsparcia technicznego zgodnie z prośbą użytkownika.

Inne osoby pracujące dla i z EZVIZ. Korzystamy z usługodawców, sprzedawców, techników i innych stron trzecich, które pomagają nam w przetwarzaniu, przechowywaniu i ochronie niektórych danych użytkownika oraz w inny sposób wspierają nas w skutecznym administrowaniu naszymi Produktami i Usługami EZVIZ,polepszaniu doświadczenia użytkownika, przetwarzaniu zakupów i podnoszeniu jakości Produktów i Usług EZVIZ. Wspomniane strony trzecie nie mogą wykorzystywać danych osobistych użytkownika do celów innych niż cele EZVIZ i są zobowiązane do ochrony informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo i porządek; interes publiczny.Możemy przekazywać informacje stronom trzecim, jeśli w dobrej wierze uważamy, że jesteśmy do tego zobligowani przez obowiązujące prawo. Na przykład w celu spełnienia nakazów prawnych i żądań rządowych; w odpowiedzi na wezwanie do sądu lub podobne procesy prawne, w tym do organów ścigania, organów regulacyjnych i sądów; w celu ochrony interesów naszych klientów i użytkowników Usług EZVIZ; w odpowiedzi na roszczenia, że jakakolwiek treść opublikowana lub wyświetlona za pomocą Usługi EZVIZ narusza prawa stron trzecich; w nagłych przypadkach w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników Usługi EZVIZ lub ogółu społeczeństwa; lub w celu egzekwowania zgodności z naszym Regulaminem.

Nowy właściciel. Jeśli EZVIZ i/lub całość lub część naszych aktywów zostanie kiedykolwiek sprzedana lub przeniesiona, dane osobiste mogą być jednym z elementów sprzedanych lub przeniesionych. W takich okolicznościach powiadomimy Cię za pomocą informacji na Stronie o (i) tożsamości i danych kontaktowych nabywcy lub osoby przejmującej, (ii) prawie do wycofania zgody na dostarczanie danych osobowych i (iii) środkach, za pomocą których możesz wycofać taką zgodę.

Uzasadnione interesy biznesowe EZVIZ. Udostępniamy informacje w celu ochrony naszych własnych uzasadnionych interesów biznesowych, jeśli w dobrej wierze uważamy, że wymaga tego prawo lub jest to dozwolone. Na przykład możemy udostępniać dane osobiste użytkownika w celu wsparcia funkcji audytu, zgodności z przepisami i ładu korporacyjnego; w celu zwalczania oszustw lub działalności przestępczej; w celu ochrony naszych praw lub praw naszych oddziałów i użytkowników; lub w ramach postępowania prawnego dotyczącego EZVIZ.


4. Zabezpieczenie i przechowywanie Twoich danych

Bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy komercyjnie uzasadnione administracyjne, techniczne i fizyczne środki kontroli bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę danych osobistych. Posiadamy zespół zajmujący się utrzymaniem bezpieczeństwa danych i testowaniem słabych punktów. Przeprowadzamy również okresowe przeglądy i oceny skuteczności naszych środków bezpieczeństwa.

Niezależnie od powyższego, żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też EZVIZ nie może zagwarantować, że Twoje dane osobiste są całkowicie bezpieczne dzięki istniejącej technologii bezpieczeństwa.Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa strony, prosimy o kontakt.

Przechowywanie. Praktycznie, przechowujemy informacje o użytkowniku na serwerach EZVIZ, które są ustanowione na serwerach stron trzecich, do momentu ich usunięcia lub edycji, lub tak długo, jak potrzebujemy ich do wspierania korzystania z naszej Strony, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo.


5.Twoje prawa

Przechowywanie aktualnych danych osobistych pomaga nam zapewnić, że dostarczamy najodpowiedniejsze oferty. Możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobiste, kontaktując się z nami pod adresem privacy privacy@ezvizlife.com. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w zarządzaniu subskrypcjami oraz w usunięciu aktywnego profilu i danych.

Masz prawo w dowolnym momencie i z przyczyn wynikających z Twojej sytuacji osobistej wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych na podstawie „prawnie uzasadnionego interesu". Jeżeli skorzystasz z prawa do sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich praw.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, użytkownik może mieć pewne prawa w odniesieniu do swoich danych osobistych, takie jak prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia. W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt z nami. Użytkownicy posiadają również prawo do wycofania zgody w każdym momencie, bez żadnych opłat. Możesz to zrobić poprzez rezygnację z marketingu bezpośredniego oraz odrzucenie stosowania plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. Jeśli masz wątpliwości co do sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi osobistymi, masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w kraju/regionie zamieszkania.


6. Prywatność dzieci

EZVIZ nie zamierza, aby jakakolwiek część Strony była dostępna lub używana przez dzieci poniżej 18 roku życia, lub równoważnego minimalnego wieku w odpowiedniej jurysdykcji, i takie wykorzystanie jest zabronione. Strona jest zaprojektowana i przeznaczona dla osób pełnoletnich. Korzystając ze Strony, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 18 lat lub przekroczył równoważny minimalny wiek w odpowiedniej jurysdykcji i rozumie, że musi mieć co najmniej 18 lat lub przekroczył równoważny minimalny wiek w odpowiedniej jurysdykcji, aby móc korzystać ze Strony. Jeśli zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 18 roku życia lub równoważnego minimalnego wieku w odpowiedniej jurysdykcji bez weryfikacji zgody rodziców, niezwłocznie usuniemy takie informacje. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka poniżej 18 roku życia lub równoważnego minimalnego wieku w odpowiedniej jurysdykcji i uważasz, że ujawniło ono nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Rodzic lub opiekun dziecka, które nie ukończyło 18 lat lub równoważnego minimalnego wieku w danej jurysdykcji, może przeglądać i żądać usunięcia danych osobowych dziecka, jak również zakazać ich wykorzystywania.


7. Globalna działalność i przekazywanie danych

Przekazujemy i przetwarzamy dane użytkownika na całym świecie, zarówno w naszych własnych placówkach, jak i u dostawców usług lub partnerów, niezależnie od miejsca korzystania z naszych usług. Ponieważ EZVIZ działa globalnie, możemy przekazywać Twoje dane osobiste do naszych oddziałów na całym świecie, podczas przetwarzania tych informacji w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, np. jeśli poprosisz o usługi EZVIZ, nasi koledzy w Chinach mogą uzyskać dostęp do niektórych Twoich informacji (niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz), aby zapewnić Ci żądane usługi. Będziemy to robić zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności zapewnimy, że wszelkie przekazania będą zgodne z wymogami obowiązującego lokalnego prawa ochrony danych poprzez wprowadzenie właściwych zabezpieczeń. Niniejszym, wyrażasz zgodę na przekazanie danych i masz Prawo prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach podjętych przez EZVIZ w związku z takim przekazaniem Twoich danych osobistych.

Obecnie posiadamy centra danych w Stanach Zjednoczonych, Singapurze, Brazylii, Irlandii i Frankfurcie. Przepisy, regulacje i standardy kraju, w którym dane użytkownika są przechowywane lub przetwarzane, mogą różnić się od tych obowiązujących w kraju użytkownika. Użytkownik potwierdza, że zrozumiał, że ryzyko wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobiste jest inne i że możemy przekazywać i przechowywać jego dane osobiste w naszych zagranicznych placówkach. Nie zmienia to jednak naszych zobowiązań do zabezpieczenia Twoich danych osobistych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.


8. Kontakt z nami

Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Kontakt z nami jest zawsze możliwy za pośrednictwem danych kontaktowych w zakładce Kontakt. Prosimy o podanie: (i) swojego imienia i nazwiska (lub pseudonimu), kraju/regionu zamieszkania oraz preferowanej metody kontaktu; oraz (ii) szczegółów zapytania lub komentarza wraz z odpowiednimi linkami do strony internetowej.


9. Warunki dodatkowe

Stosowanie plików cookies

Używamy również plików cookie i innych technologii do prowadzenia rejestrów, przechowywania preferencji użytkownika, ulepszania naszych reklam oraz gromadzenia pewnych informacji nieidentyfikujących, takich jak dane dziennika i dane urządzenia. Pozwala nam to lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych Usług, diagnozować i rozwiązywać wszelkie problemy oraz w inny sposób administrować i ulepszać nasze Usługi. Stosowanie plików cookie pomaga również w sprawnym poruszaniu się po naszych stronach internetowych. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby wykrywała i odrzucała pliki cookie.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce plików cookies:

[https://www.ezviz.com/pl/legal/use-of-cookies]


Korzystanie z usług dla klientów

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami z pytaniami lub wątpliwościami dotyczącymi usług lub produktów EZVIZ, możemy wykorzystać jego dane osobiste w celu weryfikacji jego tożsamości i udzielenia odpowiedzi.

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem Obsługi Klienta EZVIZ, możemy dodatkowo wymagać podania pewnych danych osobistych. Więcej szczegółów na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobiste, znajdziesz w naszej Informacji o ochronie prywatności Usług dla klientów EZVIZ:

[https://www.ezviz.com/legal/privacy-notice-of-ezviz-customer-services]


Uzupełnienie dla regionu Stanów Zjednoczonych

Zawiadomienie o Kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów

Mieszkańcy Kalifornii mają dodatkowe prawa do prywatności wynikające z Kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów, które zostały opisane w Informacji o Kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów:

[https://www.ezviz.com/pl/legal/california-consumer-privacy]


Uzupełnienie dla regioun UE/UK

Jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EOG") i w Wielkiej Brytanii, prosimy, żebyś zwrócił szczególną uwagę na poniższe zapisy:

i) Dla celów prawodawstwa UE w zakresie ochrony danych, jeśli mieszkasz w krajach/regionach wymienionych w linku (link:[ https://www.ezviz.com/page/Regions-regarding-EZVIZ-Services-Notice]), EZVIZ International Limited, z siedzibą na Level 6, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, Chiny, jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobistych objętych niniejszą polityką prywatności. Dla wszystkich innych użytkowników, administratorem danych jest EZVIZ Inc. z siedzibą przy 18639 Railroad Street, City of Industry, California 91748.

EZVIZ Europe B.V., z siedzibą przy Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Holandia ("EZVIZ Europe") działa jako przedstawiciel UE w zakresie przetwarzania danych osobistych objętych niniejszą polityką prywatności. Możesz skontaktować się z przedstawicielem UE korzystając z danych w zakładce Kontakt.

ii) Posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobistych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się do celów uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych, przysługują Ci określone prawa w odniesieniu do Twoich Danych Osobistych, takie jak prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu, przenoszenia oraz prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt z nami. Posiadasz również prawo do wycofania zgody w każdym czasie, bez żadnych opłat. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może jednak wpłynąć na dalsze korzystanie przez Ciebie z Usług EZVIZ. Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje Dane Osobiste, masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych.

iii) Jeśli użytkownik znajduje się w EOG/UK, w każdym przypadku, gdy EZVIZ przekazuje Dane Osobiste poza EOG/UK, tam gdzie jest to wymagane lub właściwe, EZVIZ wprowadzi SCC, aby zabezpieczyć Dane Osobiste (i Dane Stron Trzecich). W przypadku przekazywania danych do naszego oddziału, Hangzhou EZVIZ Software Co. Ltd ("HES"), kategorie przetwarzanych Danych osobistych są takie, jak określono w niniejszej Polityce prywatności. HES może również przekazywać Dane osobiste odbiorcom zewnętrznym, którzy mogą znajdować się poza EOG/UK, w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. HES będzie przekazywał dane wyłącznie do odbiorców zapewniających odpowiednie zabezpieczenia, które mogą obejmować wprowadzenie dodatkowych SCC.

Kopię SCC można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem w zakładce Kontakt.


Więcej informacji o EZVIZ Services

Oferowane przez nas Usługi EZVIZ mogą obejmować (1) usługi online dostępne za pośrednictwem strony [www.ezviz.com] i wszystkich powiązanych stron połączonych z tą pierwszą, z wyłączeniem wszelkich stron osób trzecich ("Strony EZVIZ"); (2) aplikacje programowe, które można pobrać na urządzenie mobilne lub komputer ("EZVIZ Apps"), w tym między innymi niniejszą aplikację EZVIZ; oraz (3) wszelkie usługi dostępne na Stronach EZVIZ i w EZVIZ Apps, w tym usługi EZVIZ CloudPlay i inne dostępne usługi.

Może zaistnieć potrzeba rejestracji Konta za pośrednictwem EZVIZ App. Więcej szczegółów na temat danych osobistych użytkownika związanych z tworzeniem Konta i korzystaniem z niego w EZVIZ App można znaleźć w Polityce prywatności EZVIZ App: [https://www.ezviz.com/legal/privacy-policy-app]

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

We have updated our Privacy Policy. Please read it carefully.

We provide you with customized service and safe user experience with Cookie. Login and browse our website indicates that you permitted us getting information in/out the website with Cookie. Please visit Use of Cookies