EZVIZ no longer supports Internet Explorer 10 or earlier versions, and the site may not behave as expected. Please upgrade to a newer browser.
เลือกประเทศหรือภูมิภาคเพื่อดูเนื้อหาตามสถานที่ตั้งและความต้องการของคุณ ระบบจะนำคุณไปยังไซต์ภายใน
เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ

เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ

เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ
 • LC3
  LC3
  กล้องวงจรปิดพร้อมไฟติดผนังอัจฉริยะ
  LC3
  กล้องวงจรปิดพร้อมไฟติดผนังอัจฉริยะ
 • LC1C
  LC1C
  โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยภายนอกอาคารแบบทูอินวัน
  LC1C
  โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยภายนอกอาคารแบบทูอินวัน
 • EB250A Air Purifier
  EB250A Air Purifier
  อากาศที่บริสุทธิ์ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีและมีความกระปรี้กระเปร่า
  EB250A Air Purifier
  อากาศที่บริสุทธิ์ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีและมีความกระปรี้กระเปร่า
 • T30-10B-EU
  T30-10B-EU
  ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากทุกที่
  T30-10B-EU
  ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากทุกที่

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

เราได้อัปเดต ข้อกำหนดในการให้บริการ และ นโยบายส่วนบุคคล ของเรา โปรดอ่านอย่างละเอียด

เรายังให้บริการที่กำหนดเองและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปลอดภัยด้วยคุกกี้ เรียกดูเว็บไซต์ของเราระบุว่าคุณอนุญาตให้เรารับข้อมูลเข้า / ออกเว็บไซต์ด้วยคุกกี้ โปรดไปที่ การใช้คุกกี้